Correspondence

Below is a list of various correspondence between Roar Mikalsen and the authorities, organizations or individuals.

The documents are in chronological order and are updated accordingly.

Documents in English:

15-01-01_Un_secretary_general Ban Ki-moon

15-01-01_Un_High_Commissioner_for_Human_Rights

14-11-05_UNHRC_5_November_Correspondence

14-10-21_Reply:_UN_Human Rights

14-10-01_UNHRC 1

13-05-17_Reply:_Professor_Douglas_Husak

12-12-21_UN_HRC new address

12-12-21_UN_HRC

12-09-09_Nicolas_Bratza Eropean Court of Human Rights

12-08-03_Reply:_Secretariat_General_Council_of_Europe

12-06-06_HumanRightsWatch

12-06-04_Thorbjørn_Jagland Secretary General_COE

12-05-12_Thorbjørn_Jagland Secretary General_COE

12-05-12_Søren_Prebensen_ECHR

12-05-12_Global Drug Policy Commission

12-04-10_Reply: European Court of Human Rights

12-03-12_Drug_Policy_Alliance

11-05-16_ENCOD

10-10-05_King Of Norway

 

Dokumenter på Norsk (Documents in Norwegian):

 

16-04-14_oppfoelging_til_helse_minister_bent_høie

16-03-30_svar_fra_helse_minister_bent_høie

16-02-09_purring_til_helse_minister_bent_høie

16-04-14_oppfoelging_til_helse_minister_bent_høie

 

16-01-08_Til_Fengselsleder

14-10-17_Svar_Barne-Likestillings_og_-inkluderingsdepartement

14-10-10_Erna_Solberg

14-10-10_Helsedepartementet

14-10-10_Utenriksdepartementet

14-08-14_Svar_fra_Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

14-07-04_Anders_Anundsen_Justisdepartementet

14-06-20_Svar_Justisdepartementet_RusmiddelpolitikkOgMenneskerettigheter

14-02-04_Anders_Anundsen_Justisdepartementet

14-01-24_Svar_Justisdepartementet_Anders_Anundsen

14-01-07_Purring_Justisdepartementet

13-12-23_Svar_Helsedepartementet_Bent_Hoiie

13-12-01_Brev_til_Justis-_og_beredskapsdept-Anders_Anundsen

12-03-30_Justisminister_Grete_Faremo-Oppfoelging

13-12-01_Brev_til_Helse-_og_omsorgsdepartementet-Bent_Hoiie

13-11-10_Svar_fra_Jens_Stoltenberg_Statministerens_Kontor

13-10-00_Svar_fra_Jonas_Gahr_Stoere

13-08-20_Brev_til_Jens_Stoltenberg

13-07-16_Svar_fra_Justisdep-Aina_Gundersen_Thyssen

13-06-23_Tom_A_Enger_Ansvar Fengselsleder Ullersmo Fengsel

12-03-15_Beslagsprosjektet_22-7-Enheten-Verdroerende_vitneavhør

13-06-20_Til_Statsministeren_Fra_Fangene_Ullersmo

12-03-06_Brev_Klinge-Justiskomiteen

12-03-03_Kontaktbetjent-Urinproever

12-03-01_Svar_Justiskomiteen_SP-Klinge

12-02-14_Svar_fra_Haakon_Haugli_AP

13-06-16_Til_Jens_Stoltenberg_Ruspolitikk

13-06-07_Fra_Vidar_Wahlberg_Styremedlem_Trondheim_Venstre

13-03-13_Til_Jonas_Gahr_Stoere_Ruspolitikk_og_Menneskerettighetene

13-02-22_Til_Thorbjoern_Jagland_Open_Communication

12.10.10_Brev_til_Sissel_Kofoed_KSF

12.09.20_Svar_fra_KSF_paa_klage_fra_innsatte_i_Halden_fengsel

12-07-29_Brev_til_KSF_Paaminnelse

12-07-15_Svar_fra_DLF

12-06-28_Brev_til_KSF_Fra_Fangene_I_Halden_Fengsel

12-02-13_Svar_fra_Thorbjoern_Roee_Isaksen

12-02-06_Svar_Venstre-Grande

12-01-20_Brev_Joerund_Rytman

12-01-18_Svar_FRP_Stortingsgruppe

12-01-17_SvarJustiskomiteenFRP

12-01-17_Svar_FRP_Leirstein

12-01-10_SvarJustiskomiteenHoyre

12-01-05_Svar_fra_Espen_Schaanning

12-01-05_svarJustisdepartementet

12-01-01_paaminnelsejustisminister

11-12-09_Til_hvert_komitemedlem_i_Justiskomiteen-Paaminnelse

11-12-06_Til_medlemmene_av_Justiskomiteen

11-11-29_Svar_fra_KSF

11-11-26_Svar_fra_FRP_sin_stortingsgruppe

11-11-22_Til_Den_Nye_Justisministeren

11-11-16_Sivilombudsmannen-Paaminnelse

11-11-10_Svar_fra_Nils_Christie

11-10-17_ECHR_Prebensen-Saknr_67078_10

11-10-09_Svar_fra_DLF

11-10-04_Svar_fra_kriminologiprofessor_Ragnar_Hauge

11-10-01_Sivilombudsmannen-Klage_KSF

11-09-29_Svar_fra_Høyres_stortingsgruppe

11-09-18_Stortingets_justiskomite-PAAMINELSE_MANGLENDE_SVAR

11-08-26_ECHR_Prebensen-Saknr_67078_10

11-08-18_Til_Medlemmene_i_Stortingets_Justiskomite_-_Fra_Roar_Mikalsen

11-07-07_KSF-Oppfoelging

11-07-07_Fengselsleder_Are_Hoiidal-Vedroerende

11-07-07_Brev_til_Amnesty_Norge

11-06-06_Stovner_politistasjon-Nye_opplysninger

11-06-04_Svar_fra_fengselsleder

11-04-26_KSF-Klage_Rettstridig_Fengselsopphold

11-04-14_Tilsynsrådet-Klage_rettsstridig_fengselsopphold

11-04-07_Brev_til_fengselsleder

11-03-22_Brev til kongen_2

11-03-16_Svar_ECHR

10-12-04_Anke_Borgartings_lagmannsrett

10-11-18_svar fra kongen

10-10-05_Brev_til_Kongen

10-01-28_ICC-Anmeldelse_av_norske_offentlige_tjenestemenn

09-09-09_Riksadvokatens_kontor-Vedroerende

09-08-18_Knut_Storberget-Ansvarliggjoering

09-08-08_Politianmeldelse_av_statsadvokat_og_tingrettsdommer

Leave a Reply